Interseksualizm - czym jest? Kim jest interseksualista?

32 wyświetleń

Interseksualizm to termin obejmujący różnorodność ludzkich ciał, które posiadają cechy płciowe nie mieszczące się w tradycyjnych pojęciach męskiego lub żeńskiego ciała. Te cechy mogą dotyczyć genitaliów, gonad i struktury chromosomów. W praktyce, interseksualizm obejmuje wiele stanów zdrowotnych, które mogą wpływać na anatomię rozrodczą lub seksualną od momentu narodzin.

Interseksualizm w kontekście zdrowia 

Interseksualizm nie jest jednym konkretnym stanem, ale raczej parasolem obejmującym różne wariacje. Na przykład, osoba może mieć żeńskie narządy płciowe zewnętrzne, takie jak otwór pochwy, ale „męskie” narządy płciowe wewnętrzne, takie jak jądra. Inny przykład to chłopiec urodzony z bardzo małym penisem lub dziewczynka z dużą łechtaczką. Czasami osoby interpłciowe mają nietypową sekwencję genetyczną, w której niektóre komórki mają chromosomy XX (żeńskie), a inne XY (męskie).

Diagnostyka interseksualizmu 

Diagnozowanie interseksualizmu może odbywać się na różnych etapach życia. W niektórych przypadkach, cechy interpłciowe są wykrywane już przy urodzeniu, ale mogą być również zauważone dopiero w okresie dojrzewania lub w dorosłości. Interseksualista może przejawiać różnorodne cechy płciowe, które są klasyfikowane jako:

  • Cechy płciowe pierwszorzędne: dotyczą narządów wewnętrznych, takich jak jajniki lub jądra. 
  • Cechy płciowe drugorzędne: obejmują zewnętrzne narządy płciowe, jak pochwa lub penis, które mogą mieć zmienioną morfologię. 
  • Cechy płciowe trzeciorzędne: dotyczą zewnętrznego wyglądu, jak powiększone piersi, masa mięśniowa, zarost, czy kobieca talia. Hormonalne i genetyczne cechy: obejmują nieprawidłowości w funkcjonowaniu hormonów i mutacje genetyczne wpływające na płeć. 

Interseksualizm prawdziwy i rzekomy 

Interseksualizm dzieli się na dwa główne typy: prawdziwy i rzekomy. Interseksualizm prawdziwy oznacza obecność zarówno jądra, jak i jajnika. W takim przypadku jedna gonada może zawierać elementy drugiej. Leczenie często obejmuje usunięcie niezgodnych gonad z uwagi na ryzyko nowotworu.

Interseksualizm rzekomy dzieli się na męski i żeński, gdzie występuje niezgodność między płcią genetyczną a gonadalną i somatyczną. Leczenie może obejmować operacje genitaliów lub terapię hormonalną, by lepiej „dopasować” osobę do jednej z płci binarnych.

Przyczyny interseksualizmu

Interseksualizm może być spowodowany przez różne czynniki, w tym zaburzenia hormonalne oraz mutacje genetyczne. Chromosomy decydują o płci dziecka, a nieprawidłowości genetyczne mogą prowadzić do rozwoju cech obu płci. Mutacje w genach takich jak SRY, SOX9 czy WNT4 mogą wpływać na kształtowanie się cech płciowych. Nieprawidłowości hormonalne mogą również powodować nieprawidłowy rozwój narządów płciowych, co prowadzi do interseksualizmu.

Identyfikacja interpłciowości przy urodzeniu Osoby interpłciowe rodzą się z cechami płciowymi, które nie mieszczą się w binarnym podziale męskości i kobiecości. Choć wiele przypadków interpłciowości jest diagnozowanych przy urodzeniu, czasami cechy te ujawniają się dopiero w okresie dojrzewania lub w dorosłości. Niektóre osoby mogą nigdy nie zdawać sobie sprawy, że są interpłciowe, zwłaszcza jeśli cechy te dotyczą chromosomów lub narządów wewnętrznych.

Płeć a seksualność osób interpłciowych 

Podobnie jak u osób nieinterseksualnych, płeć przypisana przy urodzeniu nie zawsze odpowiada tożsamości płciowej, z którą osoba będzie się identyfikować w przyszłości. Seksualność, czyli wybór, która płeć jest dla danej osoby atrakcyjna, może być zmienna i nie jest ściśle związana z interpłciowością.

Jak powszechna jest interpłciowość? 

Szacuje się, że około 1% do 2% populacji na świecie to osoby interpłciowe. Liczby te mogą różnić się w zależności od definicji i subiektywności diagnozy. Czasami identyfikacja interpłciowa jest trudna i zależy od kontekstu medycznego i społecznego.

Termin „hermafrodyta” a interseksualizm 

Termin „hermafrodyta” nie jest synonimem dla interpłciowości i jest uważany za przestarzały oraz stygmatyzujący. Pochodzi on od greckiej postaci mitologicznej Hermafrodyty, która miała cechy obu płci w równych proporcjach, co nie jest reprezentatywne dla spektrum interpłciowego.

Interseksualizm a możliwość posiadania dzieci

Możliwość posiadania dzieci przez osoby interpłciowe zależy od specyficznego stanu zdrowotnego. Choć wiele osób interpłciowych jest bezpłodnych, niektóre mogą mieć dzieci dzięki medycznym technikom wspomagania rozrodu, takim jak zapłodnienie in vitro czy macierzyństwo zastępcze.

Interseksualizm w społeczeństwie

Świadomość i akceptacja interpłciowości rośnie, chociaż temat ten nadal może być kontrowersyjny. W niektórych krajach, takich jak Portugalia, zakazano medycznie nieuzasadnionego leczenia interpłciowych dzieci bez ich zgody. Ważne jest, aby osoby interpłciowe miały wsparcie i były traktowane z szacunkiem, a ich tożsamość była uznawana.

Wsparcie dla osób interpłciowych

Dla osób interpłciowych ważne jest, aby miały dostęp do wsparcia społecznego i medycznego. Grupy wsparcia dla osób interpłciowych są dostępne na całym świecie i mogą pomóc w nawiązaniu kontaktów z innymi osobami o podobnych doświadczeniach. Wzrost świadomości wśród lekarzy i ogółu społeczeństwa przyczynia się do zmniejszenia stygmatyzacji i lepszego zrozumienia interpłciowości.

Interseksualizm to złożone zagadnienie obejmujące wiele stanów zdrowotnych i wariacji cech płciowych. Osoby interpłciowe mogą napotykać na wyzwania zarówno medyczne, jak i społeczne, ale z odpowiednim wsparciem mogą prowadzić pełne i satysfakcjonujące życie. Edukacja i świadomość są kluczowe dla zapewnienia, że osoby interpłciowe są traktowane z szacunkiem i mają dostęp do potrzebnej im opieki.

Przeczytaj także: